Aansluiten bij de stichting


Wilt u zich aansluiten bij de "Stichting klachtenregeling ongewenste omgangsvormen"? Dat kunt u doen door het contractformulier in te vullen en te retourneren. U ontvangt dan van de Stichting per E-mail een gedragscode, een protocol voor het gebruik van E-mail en internet, een reglement voor de klachtenprocedure en een brief waarmee u uw medewerk(st)ers op de hoogte kunt stellen van de door u aldus getroffen maatregelen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen.