Arbeidsrecht abonnement


Als deelnemer aan de klachtenregeling van de Stichting bent u tevens deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl B.V. te Tilburg, zodat de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl u kunnen ondersteunen in geval van klachten over ongewenste omgangsvormen. Als deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© hebt u, ook buiten het geval van ongewenste omgangsvormen, recht op:

N.B.: Alle werkzaamheden van Kantoor Mr. van Zijl B.V. worden uitgevoerd conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. U vindt ze ook op de website van Kantoor Mr. van Zijl B.V.: www.kantoormrvanzijl.nl.

Periodiek actuele informatie

Vijftien maal per jaar (elke drie weken met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) ontvangt u de nieuwsbrief "Arbeidsrecht Actueel" met beknopte actuele informatie op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing.

E-mail attenderingsservice

Indien wijzigingen optreden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten nemen, ontvangt u tijdig (uitsluitend per e-mail) praktische tips en waarschuwingen.

Telefonisch advies

Tien maal per jaar hebt u bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing recht op kort telefonisch advies, conform de "spelregels" die vermeld zijn op de website van Kantoor Mr. van Zijl B.V.

Website en modellen

U hebt met behulp van een wachtwoord recht op toegang tot het besloten deel van de internetsite van Kantoor Mr. van Zijl B.V. waar u steeds de meest recente versie van de handleidingen "Arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk " (inclusief de bijbehorende model arbeidsovereenkomsten en model bepalingen) kunt inzien en downloaden.

Korting

Bij inschakeling van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl hebt u recht op een korting van 10% op het geldende uurtarief.

Up-to-date houden

De Stichting draagt zorg dat de gedragscode, het protocol voor het gebruik van internet en E-mail en het reglement voor de behandeling van klachten door Kantoor Mr. van Zijl B.V. aangepast worden aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie en aan de hand van ervaringen die in de praktijk worden opgedaan. Met instemming van de Stichting kunnen naar wens van de werkgever door Kantoor Mr. van Zijl B.V. ook individuele aanpassingen in de gedragscode, het protocol voor het gebruik van internet en E-mail en het reglement voor de behandeling van klachten worden aangebracht. De kosten daarvan worden afzonderlijk in rekening gebracht door Kantoor Mr. van Zijl B.V.