De oplossing voor het probleem


Werkgevers doen er dan ook verstandig aan om een beleid te voeren dat (seksuele) intimidatie ontmoedigt en een procedure in te richten voor het onderzoeken en afhandelen van klachten over (seksuele) intimidatie. Hetzelfde geldt voor pesten, agressie, gebruik van geweld en discriminatie.

Makkelijker gezegd dan gedaan!

Het is echter niet gemakkelijk een klachtenprocedure in te richten, met name omdat een zorgvuldige afhandeling van klachten vereist dat objectief en onafhankelijk gebeurt. U kunt de klacht dus niet zelf afhandelen.

Voor dat probleem heeft de "Stichting klachtenregeling ongewenste omgangsvormen" een oplossing.

Aansluiting bij de Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen