Jurisprudentie

Onderstaand treft u een korte samenvatting aan van jurisprudentie op het gebied van ongewenste omgangsvormen op het werk. De jurisprudentie is per jaar gesorteerd op de datum van de rechterlijke uitspraak (beschikking, vonnis of arrest).

De vindplaatsen zijn onder de uitspraken vermeld, waarbij de volgende afkortingen van tijdschriften en websites zijn gebruikt:
 • JAR (Jurisprudentie Arbeidsrecht, SDU)
 • Prg. (Praktijkgids, Kluwer)
 • RAR (Rechtspraak Arbeidsrecht, Kluwer)
 • ljn (landelijk jurisprudentienummer, www.rechtspraak.nl)
  Hoewel aan de samenstelling van dit jurisprudentie-overzicht de nodige zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid of volledigheid van de weergegeven samenvatting. Voor een geval waarin beroep op deze jurisprudentie wordt overwogen, wordt dringend aangeraden de complete tekst van de rechterlijke uitspraak te raadplegen. Volledigheid van het jurisprudentie-overzicht is vrijwel onmogelijk en is niet nagestreefd.


 • [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012]

  1993

  Rechterlijke instantie:kantonrechter Utrecht
  Datum uitspraak:28-10-1993
  Vindplaats:JAR 1994/8
  Verzekeringsgeneeskundige van GAK met zeven dienstjaren wordt naar aanleiding van klachten van twee medewerksters beschuldigd van dubbelzinnige opmerkingen en in mindere mate ongewenste aanrakingen. Beschuldiging rechtvaardigt geen ontbinding van arbeidsovereenkomst omdat werkgever geen poging heeft gedaan om het probleem op te lossen door met werknemer te praten, omdat werkgever geen aandacht heeft geschonken aan verzoek van collega's om ontbindingsverzoek te heroverwegen en omdat geen rekening is gehouden met ernstige gevolgen voor werknemer. Afwijzing ontbindingsverzoek.